int(3)

Известняк Jura gold ciselled

Обработка: ciselled